کابل ابزار دقیق برای سیستم پردازش داده‌ها و کنترل فرایندها استفاده میشود.

این نوع کابل برای انتقال داده و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل ، نظیر اتاق های کنترل واحد های صنعتی و نیروگاه ها مناسب هستند.
کابل ابزار دقیق در سیستم‌های دیجیتال و جهت ارتباط بین شیرهای برقی سلنوئیدی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شما اینجا هستید خانه » محصولات » سیم و کابل برق » کابل ابزار دقیق

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 10 در 0.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 10 در 0.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 10 در 0.75 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 10 در 0.75 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 10 در 1.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 10 در 1.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 15 در 0.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 15 در 0.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 15 در 0.75 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 15 در 0.75 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 15 در 1.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 15 در 1.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 2 در 0.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 2 در 0.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 2 در 0.75 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 2 در 0.75 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 2 در 1.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 2 در 1.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 20 در 0.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 20 در 0.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 20 در 0.75 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 20 در 0.75 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC
کابل ابزار دقیق
بستن

کابل ابزار دقیق 20 در 1.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ابزار دقیق 20 در 1.5 قابل استفاده در انواع ترانسمیترهای فشار و دما و ... مورد استفاده در صنایع جهت انتقال مقدار فاکتورهایی که اندازه گیری شده اند و نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. فروش کابل ابزار دقیق در فروشگاه ACDC